„AutoCheck” terminų žodynas

Apleistas

Bet kuri pamesta, pavogta, apleista ar kitaip prarasta transporto priemonė, kuriai galioja registracijos taisyklės. Apleidimo faktas galioja tuomet, kai tai nutiko viešame greitkelyje, valstybei priklausančioje žemėje ar bet kur kitur valstijoje, įskaitant privačią nuosavybę.

 

Avarija arba automobilio sugadinimas

Įvykiai, kurių metu patirta žala - tai automobilių susidūrimai ir kiti incidentai, pavyzdžiui, vagystės ar vandalizmo aktai. „AutoCheck” gauna informaciją ne apie visus įvykius, kurių metu patiriama žala. Avarijas ar sugadinimus šaltiniai apibūdina kaip turinčius „mažą", „vidutinę" arba „didelę" įtaką automobiliui, arba šiuos vertinimus atlieka pats „AutoCheck”, remdamasis gauta informacija. Rekomenduojame, kad prieš perkant naudotą automobilį jį visuomet patikrintų nepriklausomas ekspertas.

 

Surinktas

Pranešta, kad automobilį surinko ne jo gamintojas. Tikėtina, kad automobilis buvo perdaromas arba sukonstruotas iš rinkinio (angl. „kit").

 

Perdavimo aktas

Teisės į nuosavybę perdavimas kitam asmeniui.

 

Aukcionas paskelbė apie sugedusį odometrą

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad odometras yra sugedęs arba neteisingai fiksuoja nuvažiuotą atstumą.

 

Aukcionas paskelbė kaip „viršijusį mechaninius limitus"

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad faktinė automobilio rida yra didesnė, nei odometras galėtų užfiksuoti. Tai dažniausiai nutinka tiems automobiliams, kurių odometrai rodo tik penkis skaitmenis, o rida viršija 99.999 mylių arba kilometrų.

 

Aukcionas paskelbė išimtį

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad automobiliui taikoma įprastų odometro taisyklių išimtis.

 

Aukcionas paskelbė įmonės / lizingo automobiliu

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad automobilis priklausė įmonei arba lizingo bendrovei. Tokie automobiliai dažnai pasižymi gera būkle. Automobilių parkus turinčios įmonės laikosi tam tikrų jų priežiūros taisyklių. Tokio automobilio pavyzdys galėtų būti įmonės vadovo automobilis.

 

Aukcionas užfiksavo potvynio padarytą žalą

Didmeninis autombilių aukcionas paskelbė, kad automobilį pažeidė potvynis. Automobilis buvo apsemtas arba sugadintas vandens.

 

Aukcionas užfiksavo pažeistą rėmą

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad automobilio rėmas yra pažeistas, todėl automobilio struktūra gali būti susilpnėjusi.

 

Aukcionas paskelbė, kad importuotas į JAV

Automobilis buvo importuotas į JAV, todėl gali neatitikti šalyje galiojančių saugumo ir (arba) gamtosauginių reikalavimų.

 

Aukcionas užfiksavo didelius pažeidimus

Aukcionas užfiksavo, kad automobilis stipriai pažeistas.

 

Aukcionas paskelbė atpirktu gamintojo / su gamybos defektais

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad gamintojas atpirko automobilį arba automobilis pasižymi neišpręstomis techninėmis problemomis.

 

Aukcionas paskelbė, kad buvo naudojamas savivaldybės

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad anksčiau automobilį naudojo federalinė, valstijos arba vietos valdžia.

 

Aukcionas užfiksavo ridos neatitikimus.

Didmeninis automobilių aukcionas pranešė, kad tikroji rida skiriasi nuo tos, kurią rodo odometras.

 

Aukcionas paskelbė apie atsuktą ridą

Didmeninis automobilių aukcionas pranešė apie tikėtiną odometro atsukimą. Tai reiškia, kad odometras buvo sugadintas arba pakoreguoti jo rodmenys.

 

Aukcionas paskelbė naują ridą

Didmeninis automobilių aukcionas užfiksavo naują ridą. Tai dažniausiai nutinka tiems automobiliams, kurių odometrai rodo tik penkis skaitmenis, o rida viršija 99.999 mylių arba kilometrų.

 

Aukcionas paskelbė apie suremontuotą / pakeistą odometrą

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad buvo taisomas arba pakeistas odometras.

 

Aukcionas paskelbė grąžintu

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad automobilį susigrąžino kreditorius arba lizingo bendrovė.

 

Aukcionas paskelbė, kad tikroji rida nežinoma

Didmeninis automobilių aukcionas paskelbė, kad tikroji automobilio rida nežinoma.

 

„AutoCheck” balas

Tik „AutoCheck” pateikiamose automobilių istorijos ataskaitose galima rasti „AutoCheck” balą - įrankį, leidžiantį greitai ir lengvai susidaryti įspūdį automobilio praeitį, palyginti jį su kitais automobiliais ir sumažinti riziką įsigyti prastą pirkinį.

 

Statusas (-ai)

Tai Motorinių transporto priemonių departamento išduotas oficialus dokumentas, patvirtinantis automobilio būklę. Dažniausiai sutinkami pavyzdžiai: utilizavimui skirtas automobilis, stipriai pažeistas, turintis gamybos defektų, sutaisytas, pažeistas potvynio, krušos ar ugnies. Taip pat automobiliai, kurių žalos dydis viršija draudimo išmoką, odometro atsukimo atvejai, vagystės ir automobilių apleidimai.

 

Grąžintas užstatas

Užstatas, kurio reikalavo vyriausybinė agentūra, buvo grąžintas savininkui arba importuotojui.

 

Nežinomi odometro rodmenys

Automobilio odometro rodmenys nežinomi.

 

Užstatas

Registruojant automobilį ar jam suteikiant statusą reikėjo palikti užstatą.

 

Sugedęs odometras

Odometras daugiau nefiksuoja nuvažiuotos ridos.

 

CARS (Cash for Clunkers) 2009 programa

NHTSA užsiksavo, kad automobilis buvo atiduotas perdribti pagal CARS (Cash for Clunkers) programą 2009 metais. Toks automobilis negali būti parduodamas.

 

Avarijų skaičius

„Experian” informaciją apie avarijas ir pažeidimus gauna iš daugybės šaltinių. Kartais daugiau nei vienas šaltinis informuoja apie tą patį incidentą, nurodydami skirtingą įvykio datą, aplinkybes ar laiką. Kai kuriais atvejais visai nenurodoma incidento data - tokie įvykiai pateikiami pačiame ataskaitos viršuje. Atkreipkite dėmesį, kad jie galėjo būti įvykę bet kada. „AutoCheck” skaičiuoja avarijų ir pažeidimo faktų skaičių, todėl ataskaitoje gali būti pateikti net keli įrašai apie tą patį įvykį. Taip pat svarbu žinoti, kad „AutoCheck” gauna informaciją ne apie visus įvykusius incidentus. Visuomet rekomenduojame, kad perkamą naudotą automobilį patikrintų nepriklausomas ekspertas.

 

Savininkų skaičius

„Experian” pasitelkia savo sukurtą metodiką, skaičiuodamas, kiek savininkų automobilis gali turėti per tam tikrą laiką. Skaičiavimo pradžios tašku visuomet yra pirmoji automobilio registracijos data.

 

Kanadietiškas atnaujinimas

Kanados Motorinių transporto priemonių departamente užfiksuotas automobilio perregistravimas.

 

Klasė

Automobilio klasės sugrupuoja panašius skirtingų gamintojų modelius. Pavyzdžiui, standartinių vidutinės klasės automobilių klasei priskiriami „Ford Taurus" ir „Honda Accord". Šias automobilių klases kartą per metus skelbia „Automotive News".

 

Komercinis

Automobilis registruotas ir naudojamas komerciniams tikslams (pavyzdžiui, prekių pristatymui, taksi ar nuomai).

 

Statuso korekcija

Valstijos Motorinių transporto priemonių departamentas pakogeravo automobilio statusą.

 

DMV

Taip vadinamos valstybinės agentūros, dažniausiai Motorinių transporto priemonių departamentas ir Motorinių transporto priemonių biuras. Dažniausiai jie atsakingi už automobilių registraciją, statusų suteikimą bei vairuotojo pažymėjimų išdavimą.

 

Pažeistas

Automobilio kėbulas ar mechaniniai komponentai buvo pastebimai pažeisti.

 

Žalos pripažinimas

Ši žyma buvo išduota, nes automobilio pardavėjas nurodė, kad automobilis pažeistas.

 

Dilerio numerio ženklai

Automobilio valstybinio numerio ženklai registruoti dilerio vardu.

 

Vairavimo kursai

Automobilis buvo naudojamas naujų vairuotojų mokymams.

 

Besidubliuojantis statusas

Registruojančioji įstaiga (DMV) automobiliui buvo suteikusi besidubliuojantį statusą.

Emisijų / saugumo patikra

Sertifikuotas dujų emisijų centras patikrino automobilį ir nustatė į aplinką išmetamų teršalų kiekius.

 

Viršija mechaninius limitus

Faktinė rida yra didesnė, nei odometro charakteristikos leidžia rodyti.

 

Išimtis

Dažniausiai automobiliui netaikomos privalomos odometro parodymų taisyklės, jeigu:

  1. modelis yra senesnis nei 10 metų;
  2. bendrasis svoris viršija 7000 kg;
  3. yra ne savaeigis;
  4. priklauso pačiam gamintojui.

 

Nepavykusi emisijų patikra

Automobiliui nepavyko praeiti dujų emisijų patikros.

 

Nepavykusi saugumo patikra

Automobiliui nepavyko praeiti saugumo patikros.

 

Federalinės ir vietos agentūros

„AutoCheck” gauna duomenis iš Nacionalinės greitkelių saugumo administracijos (NHTSA) ir Federalinės pagalbos agentūros (FEMA) bei vietinių agentūrų, pavyzdžiui, policijos ar ugniagesių tarnybų.

 

Federalinė valdžia

Automobilį naudojo JAV federalinė valdžia.

 

Ugnies padaryta žala

Automobilis patyrė ugnies žalą.

 

Gaisras

Nepriklausomas šaltinis pranešė apie automobiliui gaisro padarytą žalą.

 

Įmonės, nuomos arba lizinguojamas automobilis

Užfiksuota, kad automobilis priklausė įmonei, nuomos bendrovei arba buvo lizinguojamas.

 

Naudotas vyriausybės

Automobilį naudojo vyriausybinė agentūra.

 

Importuotas į JAV

Į JAV importuotas automobilis, galintis neatitikti šalyje galiojančių saugumo ir (arba) aplinkosauginių reikalavimų.

 

Bendrosios masės išimtis

Automobiliui netaikomi odometro rodmenų reikalavimai, nes bendroji masė viršija 7000 kg.

 

Krušos padaryta žala

Automobilį pastebimai pažeidė kruša.

 

Saugumo bandymų automobilis

Saugumo bandymų metu automobilis buvo sudaužytas važiuojant dideliu greičiu, todėl gali būti stipriai pažeistas.

 

Nepriklausoma patikra

Automobilį patikrino nepriklausoma agentūra (ne DMV).

 

Nepriklausoma patikra / Nuo vagysčių apsauganti įranga

Automobilį patikrino nepriklausoma agentūra (ne DMV) ir nustatė, kad jame sumontuota nuo vagysčių apsauganti įranga.

 

Įtariama, kad žala viršija draudimo sumą

Užfiksuota, kad žala, patirta avarijos metu arba dėl įvykusios vagystės, galimai viršija draudimo sumą.

 

Utilizavimui skirtas automobilis

Nesusidėvėjusios šio automobilio detalės buvo išimtos, o likučiai sunaikinti arba atiduoti į metalo laužą. Automobilį tvarkyti finansiškai neapsimoka, todėl jis pripažintas netinkamu eksploatuoti.

 

Gamybos defektai

Jeigu po keletą kartų pasikartojusių nesklandumų dileris automobiliui taip ir negali pritaikyti galiojančios garantijos, gamintojas kliento automobilį pakeis kitu to paties (kai tai įmanoma) arba panašaus modelio automobiliu. Klientas taip pat turi teisę probleminį automobilį grąžinti ir atgauti už jį sumokėtus pinigus, išskaičiuojant atitinkamą sumą už naudojimąsi automobiliu. Gamybos defektus reglamentuojantys įstatymai skiriasi skirtingose valstijose. Kai kuriose valstijose tokių teisės aktų gali nebūti visai.

 

Areštas

Areštas yra teisėtas automobilio paėmimas ir sulaikymas arba pardavimas, siekiant užtikrinti, kad automobilio savininkas grąžins skolas. Dažniausiai automobiliai areštuojami už negrąžintas paskolas arba neapmokėtą automobilio remontą. Patikrinkite, ar perkamas automobilis neturi panašaus pobūdžio problemų.

 

Naudotas žmonėms vežioti

Automobilis buvo nuomojamas žmonėms vežioti.

 

Vietinė valdžia

Automobilį naudojo vietinės valdžios agentūra.

 

Didelę žalą padaręs incidentas

Automobilis buvo patekęs į incidentą, padariusį didelę žalą. Informacija gauta iš nepriklausomo šaltinio.

 

Gamintojo atpirkimas

Gamintojas atpirko automobilį.

 

Ridos neatitikimai

Pastebėta klaida esamuose arba ankstesniuose odometro rodmenyse.

 

Variklio keitimas

Buvo pakeistas originalus automobilio variklis.

 

Naudotas savivaldybės

Automobiliu naudojosi federalinė, valstijos arba vietinės valdžios agentūra.

 

NHTSA saugos bandymų automobilis

Automobilis buvo naudojamas NHTSA saugos bandymuose.

 

Neatitinka

Automobilis neatitinka šalyje galiojančių saugumo ir (arba) aplinkosauginių reikalavimų.

 

Ne pelno siekianti

Automobilis buvo užregistruotas ne pelno siekiančios organizacijos vardu.

 

Ridos neatitikimai

Užfiksuota, kad tikroji autombilio rida neatitinka tos, kuri matoma odometre.

 

Odometro problemos

Automobilis turi su odometru susijusių problemų. Pavyzdžiui, užfiksuoti ridos neatitikimai, sugedęs odometras, automobilio mechaninių galimybių viršijimas ar įtartina rida.

 

Nepriklausomo šaltinio pateikti odometro rodmenys

Automobilio odometro rodmenis pateikė nepriklausomas šaltinis.

 

Odometro atsukimo įrodymai

Užfiksuota, kad DMV pateikti odometro rodmenys yra mažesni, nei buvo deklaruoti anksčiau. Tai reiškia, kad odometras buvo atsuktas.

 

Praeita emisijų patikra

Automobilis sėkmingai praėjo būtinąją dujų emisijų patikrą.

Praeita saugumo patikra

Automobilis sėkmingai praėjo būtinąją saugumo patikrą.

 

Naudotas policijos

Automobilis anksčiau buvo naudojamas policijos.

 

Ankstesnė žala

Užfiksuota, kad anksčiau automobilis yra buvęs pažeistas.

 

Automobilis rekonstruotu kėbulu

Automobilis rekonstruotu kėbulu - tai transporto priemonė, kuri buvo surinkta naudojant naują kėbulą arba didžioji dalis kėbulo dalių yra naujos. Kėbulas arba detalės turi būti identiški originaliame modelyje naudotiems komponentams. Automobilis rekonstruotu kėbulu negali būti anksčiau daužtas, suremontuotas ar skirtas utilizavimui. Automobilio rekonstuotu kėbulu statusą turinčioms transporto priemonėms negalioja „AutoCheck” atpirkimo apsaugos paslauga.

 

Sutaisytas / Taisytinas

Tai anksčiau buvęs daužtas, o dabar suremontuotas automobilis. Tam, kad būtų gautas oficialus "Sutaisyto / Taisytino" automobilio statusas, remonto dirbtuvės turėtų pateikti specialų pažymėjimą apie atliktus darbus ir konstatuoti, kad automobilis tinkamas naudojimui. Tokie automobiliai taip pat privalo atlikti saugumo patikrą.

 

Atgavęs buvusią būklę

Automobilis atstatytas po remonto ar atnaujinimo.

 

Rekonstruotas

Rekonstruoti automobiliai praranda savo identitetą - jiems negalioja anksčiau taikyti gamintojo ar modelio pavadinimai, galios netenka ir buvęs VIN.

 

Perdirbtas

Automobilis atiduotas į metalo laužą arba pagrindinės jo detalės perdirbtos antrinių žaliavų įmonėje.

 

Registracija / Atnaujinimas

DMV užfiksavo automobilio perregistravimą.

 

Pagamintas iš naujo

Tai toks automobilis, kurį sukūrė licenciją turintis, automobilius iš naujo kuriantis gamintojas. Tokiam automobiliui pagaminti naudojamos dėvėtos dalys, įskaitant, tačiau neapsiribojant, rėmu, varikliu, pavarų dėže, ašimis, stabdžiais ar važiuokle. Į tokio automobilio apibrėžimą dažniausiai nepatenka suremontuoti automobiliai ir tie, kurie buvo modifikuoti pridedant naujų dalių ar aksesuarų.

 

Užfiksuotas automobilių aukcione

Automobilio odometro rodmenys užfiksuoti automobilių aukcione.

 

Grąžintas

Kreditoriai arba lizingo bendrovė susigrąžino automobilį dėl paskolos arba lizingo sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

 

Saugumo patikra

Automobiliui buvo atlikta oficiali saugumo patikra.

 

Dideli pažeidimai

Dideli viso automobilio pažeidimai yra tokie, kuriuos remontuoti jau neapsimoka. Patirta žala (taip pat ir dėl vagystės) viršija draudimo sumą. Kai draudimo kompanija perima tokį automobilį, ji turi kreiptis dėl „Stipriai pažeisto automobilio" sertifikato išdavimo. Jeigu teisę į automobilį išsaugo jo savininkas, „Stipriai pažeisto automobilio" sertifikatą gauti turi jis. Tik po to galima kreiptis į draudimo kompaniją, kuri pripažins, kad žalos dydis viršija draudimo sumą.

 

Pažeistų automobilių aukcionas

Aukcionas paskelbė, kad automobilis pažeistas. Žalos dydis nežinomas, todėl automobilis gali būti tiek tinkamas, tiek netinkamas eksploatavimui.

 

Pakoreguotas pažeisto automobilio statusas

Pakoreguotas automobilio statusas, kuris anksčiau buvo apibūdinamas kaip „stipriai pažeistas".

 

Atiduotas į metalo laužą / Sunaikintas

Automobilis buvo atiduotas į metalo laužą.

 

Sudaryta aptarnavimo sutartis

Nepriklausoma serviso paslaugas teikianti kompanija sudarė sutartį, pagal kurią bus aptarnaujamas automobilis.

 

Specialiai sukonstruotas

Automobiliui atlikti pakeitimai, nenumatyti originalioje gamintojo konstrukcijoje.

 

Valstijos valdžia

Automobilį naudojo valstijos valdžia.

 

Registracija gamtos stichijos vietovėje

Registracija gamtos stichijos vietoje reiškia, kad prieš įvykstant stichinei nelaimei automobilis buvo registruotas audros nusiaubtoje vietovėje. Stichijos sąvoka šiuo atveju apima viesulus, potvynius ir kitus gamtos reiškinius. Net jeigu automobilis registruotas stichinės nelaimės zonoje, audra jo galėjo nesugadinti arba gamtos stichijos metu jis galėjo būti kitoje (saugioje) vietoje. Rekomenduojame pasitelkti profesionalų ekspertą, siekiant nustatyti audros padarytą žalą.

 

Įtartina rida

Valstybinės ar kitos autorizuotos tarnybos nustatė, kad automobilio rida kelia įtarimų dėl suklastotų odometro rodmenų ar kitų incidentų.

 

Naudotas kaip taksi

Automobilis yra arba buvo naudojamas kaip taksi.

 

Vagystė

Automobilis buvo pavogtas iš teisėto savininko.

 

Draudimo išmoka vagystės atveju

Buvo pateikti dokumentai draudimo išmokai gauti, nes automobilis buvo pavogtas.

 

Atgautas po vagystės

Anksčiau buvo pranešta apie automobilio vagystę, vėliau automobilis rastas.

 

Statusas

Registruojančioje įstaigoje užfiksuotas automobilio statuso suteikimas / keitimas.

 

Nežinomi odometro rodmenys

Nežinomi automobilio odometro rodmenys.

 

Nepataisomas

Automobilis yra nepataisomas.

 

Automobilio amžius

VIN numeryje užšifruotas automobilio amžius.

 

Iš Kanados į JAV importuotas automobilis

Automobilis į JAV buvo importuotas iš Kanados.

 

Automobilis, esantis dilerio sandėlyje

Automobilis buvo arba yra dilerio sandėlyje.

 

Atlikta automobilio patikra

Užfiksuota, kad atlikta automobilio patikra arba remontas.

 

Automobiliui suteiktas statusas arba jis registruotas draudimo kompanijos vardu

Šiam automobiliui suteiktas statusas arba jis registruotas draudimo kompanijos vardu. Visuomet rekomenduojame, kad prieš perkant naudotą automobilį jį patikrintų nepriklausomas ekspertas.

Pažeistas vandens

Tai automobilio statusas, išduotas draudimo kompanijai, kuri išmokėjo kompensaciją už potvynio padarytą žalą. Jeigu statusas išduodamas dirbtuvėms, kurioms priklauso arba kurios nuperka tokį automobilį, arba kurioms buvo pateikti „skendusio" automobilio įrodymai, tas automobilis traktuojamas kaip stipriai pažeistas. Tai pažymima paraiškoje „Stipriai pažeisto" automobilio sertifikatui gauti.

Didmeniniai automobilių aukcionai

„AutoCheck” gauna informaciją iš automobilių aukcionų - kompanijų, kurios veikia kaip automobilių išparduotuvės ir padeda įsigyti norimą automobilį. Automobilių pardavėjai čia perka automobilius, kuriuos vėliau perparduoda savo salonuose.

 

Informuojame, kad ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, o mes pateikti optimizuotą turinį ir pritaikyti tinklalapį pagal jūsų poreikius. Galite tvarkyti slapukus pakeisdami naršyklės nustatymus. Jei ir toliau naudosite mūsų tinklalapį nekeisdami savo naršyklės nustatymų, reiškia sutinkate, kad naudosime slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje skiltyje privatumo politika.