autoDNA nuolaidos kodų naudojimo taisyklės

I TEIKĖJAS

Nuolaidų kodus teikia UAB „Autodna LT“, juridinio asmens kodas 304761988, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos el. paštas: kontaktas@autodna.lt, pokalbis ir interneto svetainėje esanti kontakto forma. Juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė (toliau – „AUTODNA“), kuri taip pat yra autodna.lt svetainės operatorius ir paslaugų teikėjas.

II SĄVOKOS

 1. INFORMACIJOS SANTRAUKA (IS): Elektroninė paslauga – informacijos santrauka yra pateikiama prieš pateikiant Ataskaitą. Joje galima matyti su Transporto priemone susijusios informacijos ir įvykių, su kuriais galima susipažinti Ataskaitoje, apimtį. Joje taip pat nurodyta Ataskaitos kaina. IS nepateikiama jokia detali informacija apie su Transporto priemone susijusius įvykius.
 2. PARTNERIS: visišką teisinį veiksnumą turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris bendradarbiauja su „AUTODNA“ įgyvendinant Partnerystės programą, vykdomą autodna.lt.
 3. autodna.lt svetainės naudojimo sąlygos yra išdėstytos atskirame dokumente, kurį galima peržiūrėti adresu autodna.lt/terminai-ir-salygos.
 4. Bendradarbiavimo sąlygos įgyvendinant Partnerystės programą autodna.lt yra išdėstytos atskirame dokumente, kurį galima peržiūrėti adresu autodna.lt/terminai-ir-salygos.

III KAIP GAUTI NUOLAIDOS KODĄ

 1. „AUTODNA“ teikia Nuolaidų kodus Paslaugų naudotojams ir Partneriams, kurie patys reklamuoja gautą Nuolaidos kodą.
 2. Nuolaidos kodas siunčiamas Paslaugų naudotojo arba Partnerio el. pašto adresu arba kitais kanalais „AUTODNA“ vykdant reklamos kampaniją pagal atitinkamos kampanijos sąlygas.
 3. Nuolaidos kodas, vartotojui pateiktas kaip reklaminės kampanijos dalis, gali būti pateikiamas konkretaus slaptažodžio (raidinių-skaitinių simbolių eilutės) forma arba taip pat gali būti pateikiamas per nuorodą, kuri automatiškai įveda nuolaidos kodą svetainėje lauke, rezervuotame nuolaidos kodui įvesti perkant produktą.

IV NUOLAIDŲ KODŲ NAUDOJIMAS

 1. Kiekvieno Nuolaidos kodo vertę nustato „AUTODNA“. Nuolaidos kodo vertė visuomet yra rodoma atitinkamame Nuolaidos kode arba greta jo.
 2. Nuolaidos kodas suteikia tam tikro dydžio nuolaidą procentais.
 3. Paslaugų naudotojas turi teisę pasinaudoti Nuolaidos kodu. Nuolaidos kodo naudojimas nėra privalomas.
  Kaip pasinaudoti Nuolaidos kodu:
  1. pagrindiniame autodna.lt svetainės puslapyje įveskite Transporto priemonės 17 simbolių VIN;
  2. įvedę VIN, pasirinkite Ataskaitas, kurias norite įsigyti;
  3. prisijunkite / prisiregistruokite autodna.lt svetainėje;
  4. pasirinkite mokėjimo būdą;
  5. panaudokite Nuolaidos kodą paspausdami „Ar turite nuolaidos kodą?“;
  6. lauke „Įveskite nuolaidos kodą čia“ įveskite nuolaidos kodą, nebent jis jau buvo automatiškai pridėtas – tokiu atveju patikrinkite, ar jis sutampa su gautu nuolaidos kodu;
  7. tada patvirtinkite nuolaidos kodo naudojimą spustelėdami mygtuką „patvirtinti“;
  8. pritaikius nuolaidos kodą, pasirinkto produkto/produktų kaina bus sumažinta nuolaidos kodo verte – atitinkama informacija bus rodoma interneto svetainėje.
 4. Nuolaidos kodą galima pritaikyti tik perkant Elektronines paslaugas, už kurias galima atsiskaityti elektroninėmis priemonėmis.
 5. Svetainėje galima atsiskaityti šiomis elektroninėmis priemonėmis: pervedimais internetu naudojantis „PAYSERA“, pervedimais internetu naudojantis „PAYPAL“.
 6. Nuolaidos kodą galima pritaikyti visoms Svetainėje teikiamoms Elektroninėms paslaugoms arba daliai jų. Pačiame Nuolaidos kode arba greta jo visada nurodoma, kam galima panaudoti Nuolaidos kodą.
 7. „AUTODNA“ gali suteikti ribotą Nuolaidų kodų skaičių. Kiekvienu atveju „AUTODNA“ pateikia visa aktualią informaciją apie tai.
 8. „AUTODNA“ kiekvieną kartą nustato Nuolaidos kodo galiojimo laiką. Norint panaudoti Nuolaidos kodą gali būti taikomas minimalios užsakymo sumos reikalavimas. Tokiu atveju Nuolaidos kodas bus taikomas tik nustatytos ar didesnės vertės užsakymams. Kiekvieną kartą ši vertė bus nurodoma Nuolaidos kode arba greta jo.
 9. Vienas Paslaugų naudotojas gali panaudoti Nuolaidos kodą tik vieną kartą vienam užsakymui.
 10. Nuolaidų kodai į pinigus nekeičiami.
 11. Nuolaidų kodai nesumuojami su kitomis akcijomis ar Svetainėje siūlomomis nuolaidomis.

V ASMENS DUOMENYS

Šių sąlygų tikslais Svetainėje tvarkomų asmens duomenų bendri valdytojai yra: UAB „Autodna LT“, juridinio asmens kodas 304761988, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56 101, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė, ir „AUTODNA Sp. z o.o. [Ltd.]“, juridinio asmens kodas 121164104, registruotos buveinės adresas Obywatelska st. 128/152, Lodzė (94-104), Łódź-Śródmieście miesto apylinkės teisme Lodzėje, 20-asis Nacionalinio teismų registro skyrius, įregistruota bendrovė (toliau – Bendri valdytojai). Asmens duomenys tvarkomi tokiems tikslams ir tokia apimtimi, kaip aprašyta Svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje. Patvirtindamas, kad perskaitė Sąlygas, Paslaugų naudotojas taip pat patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika. Privatumo politikoje pateikiamos taisyklės, taikomos Bendrų valdytojų vykdomam asmens duomenų tvarkymui tam, kad jie galėtų suteikti paslaugas Svetainėje. Joje nustatytas asmens duomenų tvarkymo pagrindas, tikslai ir apimtis, taip pat asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, teisės. Joje taip pat aprašytas slapukų ir analitinių įrankių naudojimas Svetainėje. Nuolaidos kodų ir Svetainės naudojimas yra savanoriškas. Vadovaujantis tuo pačiu principu, Nuolaidos kodo ar Svetainės naudotojas teikia asmens duomenis savanoriškai, išskyrus Privatumo politikoje nurodytus atvejus.

VI SKUNDO NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

 1. Visus skundus dėl Nuolaidų kodų galima pateikti el. paštu adresu kontaktas@autodna.lt. Kad skundas būtų išnagrinėtas greičiau, siųsdami laišką nurodykite temą: „Nuolaidos kodas – skundas“. Skundą pateikti galite ir kitais būdais, įskaitant nusiųsdami laišką „AUTODNA“ registruotos buveinės adresu.
 2. AUTODNA rekomenduoja skundo aprašyme pateikti šią informaciją: (1) informacija ir aplinkybės, susijusios su skundo dalyku (ypač pažeidimo rūšis ir data); (2) skundą pateikusio asmens reikalavimas; ir (3) skundo pateikėjo kontaktiniai duomenys – tai leis AUTODNA apdoroti skundą paprasčiau ir greičiau. Pirmiau išvardyti reikalavimai yra tik pasiūlymas ir neturi įtakos pateiktų skundų, kuriuose nėra siūlomo skundo aprašymo, veiksmingumui.
 3. Pasikeitus skundo pateikėjo pateikėjo pateiktiems kontaktiniams duomenims skundo nagrinėjimo metu, jis privalo apie tai pranešti AUTODNA.
 4. Skundo pateikėjas gali pateikti įrodymus (pvz., nuotraukas, ekrano nuotraukas, dokumentus), susijusius su skundo dalyku. „AUTODNA“ taip pat gali paprašyti skundą pateikusio asmens pateikti papildomos informacijos arba įrodymų (pvz., nuotraukų, ekrano nuotraukų), jei tai gali padėti „AUTODNA“ išspręsti skundą ir pagreitinti procesą.
 5. Skundai išnagrinėjami iš karto ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo skundo gavimo „AUTODNA“ dienos.
 6. Teisės aktais nustatytos AUTODNA atsakomybės pagrindą ir apimtį nustato visuotinai taikoma teisė, visų pirma Civilinis kodeksas, vartotojų teisių įstatymas (2014 m. įstatymų leidinys, 827 punktas, konsoliduotas teisės aktų leidinys, 2020 m., 287 punktas su pakeitimais) ir 2002 m. liepos 18 d. aktas dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (įstatymų leidinys Nr. 144, 1204 punktas su pakeitimais).

VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visiems šiose sąlygose neaptartiems klausimams bus taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir ypač Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
Informuojame, kad ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, o mes pateikti optimizuotą turinį ir pritaikyti tinklalapį pagal jūsų poreikius. Galite tvarkyti slapukus pakeisdami naršyklės nustatymus. Jei ir toliau naudosite mūsų tinklalapį nekeisdami savo naršyklės nustatymų, reiškia sutinkate, kad naudosime slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje skiltyje privatumo politika.