Terminai ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiose sąlygose išdėstytos Svetainėje teikiamų Elektroninių paslaugų naudojimo taisyklės.

1.2. Svetainėje teikiamas Elektronines paslaugas teikia UAB „Autodna LT“, juridinio asmens kodas 304761988, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė, el. pašto adresas: kontaktas@autodna.lt.

1.3. Paslaugų naudotojas patvirtina, kad susipažino su Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis bet kokia forma naudodamasis Svetaine. Paslaugų naudotojas, kuris nesutinka su Sąlygomis, Elektroninėmis paslaugomis naudotis negali.

1.4. Sąlygų nuostatomis nesiekiama panaikinti ar apriboti jokių Paslaugų naudotojo, kuris yra fizinis asmuo ir turi privalomose teisės nuostatose įtvirtintas vartotojo teises, teisių. Jei kokios nors šių sąlygų nuostatos prieštarautų teisės aktų nuostatoms, viršenybę turi teisės aktų nuostatos.

1.5. Sąvokos:

1.5.1. INFORMACIJOS SANTRAUKA (IS): Elektroninė paslauga – informacijos santrauka yra teikiama prieš pateikiant Ataskaitą. Joje galima matyti su Transporto priemone susijusios informacijos ir įvykių, su kuriais galima susipažinti Ataskaitoje, apimtį. Joje taip pat nurodyta Ataskaitos kaina. IS nepateikiama jokia detali informacija apie su Transporto priemone susijusius įvykius.

1.5.2. PASKYRA: Elektroninė paslauga – duomenų bazė Paslaugų teikėjo IT sistemoje, kuriai Paslaugų naudotojas suteikia individualų pavadinimą (el. pašto adresas) ir slaptažodį ir kurioje yra laikomi Paslaugų naudotojo duomenys.

1.5.3. TINKLARAŠTIS: Elektroninė paslauga –tinklaraštis internete, kuris įeina į internetu teikiamą paslaugą ir yra tematiškai su ja susijęs.

1.5.4. KOMERCINIS NAUDOTOJAS: bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Elektronine paslauga verslo, prekybos, amato ar profesijos tikslais (ne privačiam vartojimui) arba dvejopiems tikslams, t. y. privačiam vartojimui ir verslui, tačiau, įvertinus visas su Elektronine paslauga susijusias aplinkybes, dominuoja naudojimas verslo tikslui.

1.5.5. ELEKTRONINĖ PASLAUGA: Sąlygų 2 skyriuje nurodytos ir Paslaugų teikėjo Svetainėje teikiamos paslaugos Paslaugų naudotojui.

1.5.6. NAUJIENLAIŠKIS: Paslaugų teikėjo el. paštu teikiama Elektroninė paslauga, leidžianti visiems ją užsiprenumeravusiems Paslaugų naudotojams periodiškai gauti automatinius Naujienlaiškio el. laiškus, kuriuos siunčia Paslaugų teikėjas. El. laiškuose pateikiamos naujienos apie Paslaugų teikėją, Svetainėje taikomas nuolaidas.

1.5.7. „PAYPAL“: „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“, juridinio asmens kodas B118349, registruotos buveinės adresas 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Liuksemburgas, Liuksemburgo komerciniame registre įregistruota kreditų įstaiga, aptarnaujanti interneto svetainėje www.paypal.com/lt/ atliekamus mokėjimus ir mokėjimus „PayPal“ mobiliąja programėle.

1.5.8. „PAYSERA“: UAB „Paysera LT“, juridinio asmens kodas 300060819, registruotos buveinės adresas Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, aptarnaujanti internetu svetainėje www.paysera.lt atliekamus mokėjimus.

1.5.9. PRIVATUS NAUDOTOJAS: fizinis asmuo, kuris naudojasi Elektroninėmis paslaugomis su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiems tikslams (vartojimo tikslams) arba naudojasi dvejopiems tikslams, t. y. vartojimui ir verslui, tačiau, įvertinus visas su Elektronine paslauga susijusias aplinkybes, dominuoja naudojimas ne verslo tikslui.

1.5.10. ATASKAITA: Elektroninė paslauga, kuomet informacija apie Transporto priemonę ir įvykius yra pateikiama elektroninės ataskaitos forma. Prieinamos informacijos ir įvykių apimtis yra rodoma Svetainėje po to, kai Paslaugų naudotojas gauna Informacijos santrauką.

1.5.11. VERTINIMAI IR ATSILIEPIMAI: Elektroninė paslauga – dalis internetu teikiamų paslaugų, leidžianti Paslaugų naudotojams skelbti vertinimus ir atsiliepimus apie Ataskaitas ir Tinklaraščio įrašus.

1.5.12. PASLAUGŲ TEIKĖJAS: UAB „Autodna LT“, juridinio asmens kodas 304761988, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė.

1.5.13. PASLAUGŲ NAUDOTOJAS: visišką teisinį veiksnumą turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris naudojasi Elektroninėmis paslaugomis pagal šias sąlygas.

1.5.14. SĄLYGOS: šiame dokumente išdėstytos Svetainės naudojimo sąlygos.

1.5.15. VIN (transporto priemonės identifikacinis numeris): unikalus konkrečios Transporto priemonės identifikacinis numeris, kurį sudaro ne daugiau nei 17 simbolių (raidžių ir skaitmenų).

1.5.16. SVETAINĖ: Paslaugų teikėjo Elektroninės paslaugos adresu autodna.lt.

2. SVETAINĖJE TEIKIAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

2.1. Svetainėje teikiamos šios Elektroninės paslaugos: Tinklaraštis, Informacijos santrauka, Paskyra, Vertinimai ir atsiliepimai, Ataskaitos ir Naujienlaiškis.

2.1.1. Tinklaraštis: Tinklaraštį skaityti galima Svetainės Tinklaraščio kortelėje.

2.1.2. Informacijos santrauka: norėdamas gauti informacijos santrauką, Paslaugų naudotojas turi atlikti du žingsnius: (1) Svetainės IS kortelėje įvesti VIN; (2) spausti „Tikrinti VIN“ arba „Patvirtinti VIN“ laukelį.

2.1.3. Paskyra: norėdamas naudotis Paskyra, Paslaugų naudotojas turi atlikti du žingsnius: (1) užpildyti registracijos formą; (2) spausti „Registruotis“ laukelį. Registracijos formoje būtina pateikti šiuos Paslaugų naudotojo duomenis: el. pašto adresą ir slaptažodį. Paskyrą galima susikurti ir perkant Ataskaitą arba gavus Informacijos santrauką. Paskyrą galima susikurti naudojantis trečiosios šalies, pvz., „Facebook“ ar „Google“, paskyra ir suteikiant Paslaugų teikėjui prieigą prie trečiosios šalies paskyros.

2.1.4. Vertinimai ir atsiliepimai: vertinimų ir atsiliepimų modulis yra pasiekiamas atskirame Svetainės puslapyje.

2.1.4.1. Norėdamas naudotis Tinklaraščiu, Paslaugų naudotojas turi atidaryti puslapį, kuriame paskelbtas Tinklaraščio įrašas. Įrašo apačioje galima patekti į „Vertinimų ir atsiliepimų“ modulį. Norėdamas pridėti vertinimą ar atsiliepimą po Tinklaraščio įrašu, Paslaugų naudotojas turi pateikti šiuos duomenis: vardą ir el. pašto adresą, ir palikti vertinimą ar atsiliepimą.

2.1.4.2. Norėdamas peržiūrėti Ataskaitų vertinimus, Paslaugų naudotojas turi atidaryti puslapį autodna.lt/ataskaitu-vertinimai. Norėdamas pridėti vertinimą ar atsiliepimą apie Ataskaitą, Paslaugų naudotojas turi pateikti šiuos duomenis: vardą ir el. pašto adresą, vertinamos Ataskaitos tipą ir palikti vertinimą ar atsiliepimą.

2.1.5. Ataskaita: Ataskaitą galima peržiūrėti po to, kai buvo gauta Informacijos santrauka. Gavęs IS, Paslaugų naudotojas turi pasirinkti vieną ar kelis galimų Ataskaitų tipus. Pasirinktos Ataskaitos pateikiamos išpildžius šias sąlygas: (1) užpildoma Ataskaitos užsakymo forma; (2) varnele pažymimas laukelis „Mokėti dabar“; (3) atliekamas mokėjimas. Ataskaitos užsakymo formoje reikia nurodyti Transporto priemonės VIN.

2.1.6 Naujienlaiškis: Naujienlaiškio paslauga teikiama nemokamai. Norėdamas prenumeruoti Naujienlaiškį, Paslaugų naudotojas turi nurodyti savo el. pašto adresą Svetainės Naujienlaiškio langelyje (el. pašto adresas, kuriuo reguliariai bus siunčiamas Naujienlaiškis), paspausti veiksmo langelį ir patvirtinti Naujienlaiškio prenumeratą iškylančiajame lange dar kartą paspausdamas veiksmo langelį. Paslaugų naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos nenurodydamas prenumeratos atsisakymo priežasties. Norėdamas atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos, Paslaugų naudotojas turi nusiųsti Paslaugų teikėjui prašymą atsisakyti prenumeratos. Naujienlaiškio prenumeratos atsisakyti galima ir paspaudus atitinkamą nuorodą, kuri yra pateikiama kiekviename Paslaugų teikėjo siunčiame elektroniniame Naujienlaiškio laiške.

2.2. Paslaugų naudotojas privalo naudotis Svetaine laikydamas įstatymų ir priimtinos praktikos, atsižvelgdamas į trečiųjų šalių individualias teises ir autorių teises. Draudžiama neteisėtai trikdyti Svetainės veikimą ar imtis veiksmų, kurie galėtų pakenkti Paslaugų teikėjo reputacijai.

2.3. Paslaugų naudotojas įsipareigoja neskelbti įstatymus pažeidžiančio turinio. Paslaugų naudotojas privalo teikti tik teisingą ir galiojančią informaciją.

2.4. Techniniai reikalavimai, kurie turi būti tenkinami siekiant užtikrinti suderinamumą su Paslaugų teikėjo IT sistema:

2.4.1. kompiuteris, planšetinis kompiuteris, mobilusis telefonas ar kitas multimedijos įrenginys su interneto prieiga;

2.4.2. įrenginyje su interneto prieiga įdiegta naujausia interneto naršyklė: „Mozilla Firefox“, „Internet Explorer“, „Opera“, „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Safari“;

2.4.3. naršyklėje įjungti slapukai;

2.4.4. naršyklėje aktyvinta „JavaScript“.

2.5. Tinklaraščio, Naujienlaiškio, Informacijos santraukos, Paskyros, Vertinimų ir atsiliepimų paslaugos teikiamos nemokamai.

2.6. Ataskaitos teikiamos už užmokestį. Kiekvienos Ataskaitos kaina nurodoma Svetainėje po to, kai Paslaugų naudotojas gauna Informacijos santrauką. Lietuviškoje Svetainės versijoje Ataskaitų kainos rodomos eurais. Nurodyta kaina apima visus mokesčius ir rinkliavas, kurios gali būti taikomos.

2.7. Tinklaraščio, Naujienlaiškio, Informacijos santraukos, Paskyros, Vertinimų ir atsiliepimų paslaugos yra prieinamos neterminuotai. Informacijos santrauka ir Ataskaitos yra vienkartinio naudojimo produktai, kurie teikiami vos vieną kartą.

2.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Elektroninę paslaugą ar produktą be trūkumų, kaip išdėstyta Sąlygose.

3. IŠSAMIOS ATASKAITOS SĄLYGOS

3.1.Ataskaitos kaina, taip pat prieinamų Ataskaitų tipai pateikiami Svetainėje atskirai kiekvienai Transporto priemonei po Informacijos santraukos pateikimo. Norėdamas gauti Ataskaitą, Paslaugų naudotojas visų pirma privalo gauti IS.

3.2. Ataskaitos tikslas – pateikti papildomą informaciją Paslaugų naudotojui, tačiau Paslaugų naudotojas neturėti remtis vien Ataskaita priimdamas sprendimą pirkti Transporto priemonę. Kilus abejonėms dėl Transporto priemonės kilmės, ridos ar istorijos, šiuos dalykus reikėtų patikrinti atitinkamose institucijose arba pas trečiąsias šalis, kurios teikia pagalbą tokiais atvejais. Paslaugų teikėjas itin rekomenduoja Paslaugų naudotojui susisiekti su minėtomis šalimis ir papildomai patikrinti Transporto priemonės būklę prieš ją įsigyjant net ir tuo atveju, jei, susipažinus su Ataskaita, nekyla jokių abejonių.

3.3. Su Transporto priemone susijusi informacija ir įvykiai Ataskaitoje yra gaunami iš trečiųjų šalių. Vienintelis Paslaugų teikėjo vaidmuo yra pateikti šią informaciją Paslaugų naudotojui Svetainėje. Paslaugų teikėjas negarantuoja Ataskaitoje pateiktos informacijos ir įvykių teisingumo, išsamumo ar galiojimo.

3.4. Paslaugų naudotojas supranta, kad Paslaugų teikėjas renka informaciją iš kelių šaltinių norėdamas parengti Ataskaitą. Duomenys gali būti neišsamūs arba neteisingi. Paslaugų naudotojas supranta ir sutinka, kad ne visa informacija gali būti prieinama, išsami ir teisinga. Ataskaitoje pateiktos informacijos paskirtis – padėti Paslaugų naudotojui. Paslaugų naudotojas supranta ir sutinka, kad Ataskaitoje pateikta informacija nepatvirtina Transporto priemonės faktinės būklės, ir prisiima visą atsakomybę už sprendimus pirkti Transporto priemonę. Ataskaitoje ar Svetainėje pateikta informacija jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti laikoma rekomendacija įsigyti teises į Ataskaitoje nurodytą Transporto priemonę.

3.5. Ataskaitoje pateikta informacija ir įvykiai apie Transporto priemones yra didžiausios apimties, kokią gali pateikti Paslaugų teikėjas priklausomai nuo Transporto priemonės, jos gamintojo, modelio, metų ir gamybos vietos bei prekės ženklo. Prieš pateikiant Ataskaitą, Paslaugų naudotojas bus informuotas Informacijos santraukoje apie su konkrečia Transporto priemone susijusios informacijos ir įvykių apimtį ir kiekį arba informacijos nebuvimą. Remdamasis Informacijos santrauka Paslaugų naudotojas pats sprendžia, ar pirkti konkrečią Ataskaitą.

3.6. Įsigyta Ataskaita yra prieinama Svetainėje 60 dienų. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Ataskaita gali būti visiškai pašalinta iš Paslaugų naudotojo paskyros Svetainėje.

3.7.Elektroninės paslaugos aprašymas: Ataskaita

Ataskaitą Svetainėje teikia Paslaugų teikėjas (UAB „Autodna LT“).

3.7.1. Pagrindiniai Ataskaitos bruožai: Elektroninė paslauga, kurią teikiant Transporto priemonės informacija ir įvykiai pateikiami elektroninės ataskaitos forma. Prieinamos informacijos ir įvykių apimtis yra rodomi Svetainėje po to, kai Paslaugų naudotojas gauna Informacijos santrauką.

3.7.2. Visa kaina: visa kaina nurodoma Paslaugų naudotojui po to, kai jis gauna IS.

3.7.3. Funkcionalumas:

Kalba: lietuvių

Failo tipas: PDF

Dydis: dydis priklauso nuo prieinamos informacijos ataskaitoje kiekio.

Prieigos tipai: atsisiuntimas. Ataskaita yra prieinama iš karto po jos įsigijimo, ne vėliau nei po 1 kalendorinės dienos nuo akimirkos, kai Paslaugų teikėjas gauna mokėjimo patvirtinimą iš Svetainėje pasirinkto mokėjimų paslaugų teikėjo. Paprastai Ataskaita pateikiama per daugiausia 5 minutes.

Prieigos sąlygos: neribotas asmeninis naudojimas, tačiau Ataskaitą draudžiama kopijuoti ar dauginti.

Apribojimai: jokių.

3.7.4. Sąveikumas:

Aparatinė ir programinė įranga: kompiuteris, planšetinis kompiuteris, mobilusis telefonas arba kitas multimedijos įrenginys su interneto prieiga. Norėdamas atsisiųsti Ataskaitą PDF formatu, Paslaugų naudotojas turi turėti šią aparatinę ir programinę įrangą: PDF nuskaitymo programinę įrangą (pvz., „Adobe Acrobat Reader“), atnaujintą interneto naršyklę įrenginyje su interneto prieiga, pvz., „Mozilla Firefox“, „Internet Explorer“, „Opera“, „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Safari“, ir aktyvintus slapukus naršyklėje.

4. ATSISKAITYMO BŪDAI

4.1. Atsiskaityti Paslaugų teikėjui galima naudojantis šiais atsiskaitymo būdais:

4.1.1. elektroniniai mokėjimai naudojantis „PAYSERA“: galimi atsiskaitymo būdai nurodomi Svetainėje prieš atliekant mokėjimą, tačiau juos peržiūrėti galima ir adresu paysera.lt.

4.1.2. elektroniniai mokėjimai naudojantis „PAYPAL“: galimi atsiskaitymo būdai nurodomi Svetainėje prieš atliekant mokėjimą, tačiau juos peržiūrėti galima ir adresu paypal.com

4.1.3. mokėjimai kredito ir debeto kortelėmis bei banko pavedimu vykdomi per „PAYSERA“ ir „PAYPAL“.

4.2. Paslaugų naudotojas įsipareigoja mokėjimą atlikti per 3 kalendorines dienas nuo Elektroninės paslaugos užsakymo Svetainėje akimirkos. Ataskaita bus pateikta Paslaugų naudotojui tik gavus mokėjimą. Atlikus mokėjimą pasibaigus 3 kalendorinių dienų terminui, Elektroninė paslauga nebus teikiama, o mokėjimas – grąžintas Paslaugų naudotojui.

5. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. Paslaugų teikėjas ir Paslaugų naudotojas turi teisę nutraukti Elektroninių paslaugų sutartį bet kuriuo metu abipusiu susitarimu.

5.2. Neterminuotos Elektroninių paslaugų teikimo sutarties ir Paslaugų naudotojo paskyros nutraukimas:

5.2.1. Paslaugų naudotojas gali nedelsdamas nutraukti Elektroninių paslaugų sutartį nenurodydamas priežasties nusiųsdamas pareiškimą dėl ketinimo nutraukti sutartį Paslaugų teikėjui per užklausos formą adresu support.autodna.lt/kontakty-forma arba nusiųsdamas registruotą laišką Paslaugų teikėjo adresu;

5.2.2. Paslaugų teikėjas gali nutraukti neterminuotą Elektroninių paslaugų sutartį su Privačiu naudotoju tik tuo atveju, jei: (1) pagal įstatymą ar taikomas taisykles Paslaugų teikėjas turi nutraukti Elektroninių paslaugų teikimą Privačiam naudotojui; (2) Privatus naudotojas neteisėtai ir pakartotinai pažeidžia Sąlygas ir ypač tais atvejais, kai pažeidimai yra susiję su neteisėto turinio skelbimu ir po bent vieno prašymo liautis skelbti arba pašalinti atitinkamą turinį per nurodytą terminą naudotojas to nepadaro. Sąlygų pažeidimas turi būti neteisėto ir objektyvaus pobūdžio. Tokiais atvejais Elektroninių paslaugų sutartis pasibaigia praėjus 15 dienų nuo Paslaugų teikėjo pareiškimo dėl ketinimo nutraukti sutartį dienos (pranešimo apie nutraukimą terminas). Tokiu atveju Paslaugų teikėjas nusiunčia ketinimo pareiškimą el. paštu arba registruotu laišku Paskyroje nurodytu Privataus naudotojo adresu;

5.2.3. Jei Komercinis naudotojas neteisėtai ir pakartotinai pažeidžia Sąlygas ir ypač tais atvejais, kai pažeidimai yra susiję su neteisėto turinio skelbimu, Paslaugų teikėjas gali nedelsdamas nutraukti neterminuotą Elektroninių paslaugų teikimo sutartį su Komerciniu naudotoju nenurodydamas priežasčių. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas nusiunčia ketinimo pareiškimą el. paštu arba registruotu laišku Paskyroje nurodytu Paslaugų naudotojo adresu;

5.2.3. Paslaugų teikėjas gali nutraukti neterminuotą Elektroninių paslaugų sutartį, jei ketina uždaryti Svetainę arba nebeteikti Elektroninių paslaugų. Tokiais atvejais Elektroninių paslaugų sutartis pasibaigia praėjus 30 dienų nuo ketinimo ją nutraukti pareiškimo dienos (pranešimo apie nutraukimą terminas).

6. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

6.1.Su Elektroninių paslaugų teikimu susiję skundai:

6.1.1. Su Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimu Svetainėje susiję skundai gali būti pateikiami daugiausia per 3 mėnesius nuo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo nustatymo dienos naudojantis užklausos forma adresu support.autodna.lt/kontakty-forma arba nusiunčiant laišką Paslaugų teikėjo adresu.

6.1.2. Įsitikinkite, kad skunde yra nurodyta ši informacija: Paslaugų naudotojo el. pašto adresas, vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, skundo aprašymas. Jei skundas teikiamas dėl Ataskaitos, reikėtų pateikti ir šią informaciją (jei ji prieinama ir yra susijusi su skundu): VIN, sandorio numeris, atsiskaitymo už Ataskaitą diena, įsigytos Ataskaitos tipas ir už Ataskaitą sumokėta suma.

6.1.3. Paslaugų teikėjas nedelsdamas išnagrinėja skundą, t. y. atsakymas Paslaugų naudotojui pateikiamas ne vėliau nei per 14 dienų nuo atitinkamo skundo pateikimo dienos. Paslaugų teikėjo atsakymas siunčiamas skundo formoje nurodytu Paslaugų naudotojo el. pašto adresu arba kitu Paslaugų naudotojo pasirinktu būdu.

7. PRIVAČIŲ NAUDOTOJŲ TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

7.1. Privatus naudotojas, sudaręs sutartį su Paslaugų teikėju, turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas nutraukimo priežasčių ir nemokėdamas jokių mokesčių per 14 dienų pateikęs pareiškimą apie ketinimą atsisakyti sutarties. Kad šis terminas nebūtų pažeistas, pareiškimas dėl atsisakymo turi būti išsiųstas per 14 dienų. Jei buvo sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartis, 14 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių gavimo dienos. Jei buvo sudaryta paslaugų sutartis ar skaitmeninių paslaugų sutartis, 14 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo sutarties sudarymo akimirkos. Jei atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, laikoma, kad sutartis nebuvo sudaryta.

7.2. Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma Privačiam naudotojui šiais atvejais: (1) sudarius paslaugų sutartį, Paslaugų teikėjas iki galo suteikė Elektroninę paslaugą, kuri Privačiam naudotojui buvo suteikta iš karto jo aiškiai išsakytu prašymu, ir Privatus naudotojas prieš suteikiant paslaugą buvo informuotas, kad, paslaugą suteikus, jos atsisakymo per 14 dienų teisė nebegalios, ir Privatus naudotojas su tuo sutiko; (2) sutartis sudaryta ne dėl surenkamųjų gaminių, bet pagal vartotojo pateiktą specifikaciją gaminamų gaminių, kurie turi tenkinti individualius reikalavimus; (3) sutarties objektas yra trumpo galiojimo arba lengvai gendantis; (4) sudarius skaitmeninio turinio, kuris nėra saugojamas fizinėje laikmenoje, kūrimo sutartį, Paslaugų teikėjas iki galo suteikė Elektroninę paslaugą, kuri Privačiam naudotojui buvo suteikta iš karto jo aiškiai išsakytu prašymu, ir Privatus naudotojas prieš suteikiant paslaugą buvo informuotas, kad, paslaugą suteikus, jos atsisakymo per 14 dienų teisė nebegalios, ir Privatus naudotojas su tuo sutiko, taip pat prieš suteikiant Elektroninę paslaugą sutarties patvirtinime aiškiai išsakė savo sutikimą, kad atsisakymo teisės netenka.

7.3. Sutarties atsisakymo pavyzdinė forma yra pridedama kartu su Sąlygomis.

8. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Visa Paslaugų teikėjo veikla vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurie yra taikomi ir šioms sąlygoms.

8.2. Visiems Sąlygų nuostatose nesureguliuotiems klausimams taikomi šie teisės aktai: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti taikytini Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.3. Privatus naudotojas, kuris mano, kad Paslaugų teikėjas pažeidė su Elektroninėmis paslaugomis susijusias Privataus naudotojo teises ar teisėtus interesus, turėtų pateikti rašytinį skundą Paslaugų teikėjui Sąlygų 6 skyriuje nustatyta tvarka. Jei iš Paslaugų teikėjo gautas atsakymas Privataus naudotojo netenkintų, Privatus naudotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą adresu www.vvtat.lt arba užpildydamas prašymą internetu Europos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eu/odr. Teisminiai ginčai sprendžiami taikomos teisės nustatyta tvarka, įskaitant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnį.

8.4. Kilus ginčams tarp Paslaugų teikėjo ir Komercinio naudotojo, tokie ginčai bus išimtinai teismingi teismams pagal Paslaugų teikėjo buveinės adresą.

8.5. Kilus ginčams tarp Paslaugų teikėjo ir Privataus naudotojo, tokie ginčai bus teismingi kompetentingam bendrajam teismui.

9. ASMENS DUOMENYS

9.1. Šių sąlygų tikslais Svetainėje tvarkomų asmens duomenų bendri valdytojai yra: UAB „Autodna LT“, juridinio asmens kodas 304761988, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė, ir „AUTODNA Sp. z o.o. [Ltd.]“, juridinio asmens kodas 121164104, registruotos buveinės adresas Obywatelska st. 128/152, Lodzė (94-104), Łódź-Śródmieście miesto apylinkės teisme Lodzėje, 20-asis Nacionalinio teismų registro skyrius, įregistruota bendrovė (toliau – Bendri valdytojai). Asmens duomenys tvarkomi tokiems tikslams ir tokia apimtimi, kaip aprašyta Svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje. Patvirtindamas, kad perskaitė Sąlygas, Paslaugų naudotojas taip pat patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika. Privatumo politikoje pateikiamos taisyklės, taikomos Bendrų valdytojų vykdomam asmens duomenų tvarkymui tam, kad jie galėtų suteikti paslaugas Svetainėje. oje nustatytas asmens duomenų tvarkymo pagrindas, tikslai ir apimtis, taip pat asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, teisės. Joje taip pat aprašytas slapukų ir analitinių įrankių naudojimas Svetainėje. Svetainės naudojimas yra savanoriškas. Savanoriškas yra ne tik svetainės naudojimas, bet ir asmens duomenų teikimas, išskyrus Privatumo politikoje nurodytus atvejus.

10. AUTORIŲ TEISĖS

10.1. Visas Svetainėje skelbiamas turinys ir grafiniai įrankiai yra Paslaugų teikėjo nuosavybė, saugoma nacionaliniais ir tarptautiniais intelektinės nuosavybės apsaugos teisės aktais ir reglamentais.

10.2. Paslaugų naudotojas gali peržiūrėti Svetainėje skelbiamą turinį, įskaitant gaunamą kaip Elektroninių paslaugų dalį, taip pat atsisiųsti vieną turinio kopiją, jei teisiškai leidžiama, tačiau tik asmeniniam naudojimui.

10.3. Draudžiama naudoti Svetainėje skelbiamą turinį ir grafinius įrankius kitu nei šiose sąlygose nustatytu ar taikomuose įstatymuose leidžiamu būdu.

11. SU KOMERCINIAIS NAUDOTOJAIS SUSIJUSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Sąlygų nuostatos taikomos tik Komerciniams naudotojams, kaip Komercinis naudotojas apibrėžtas šių sąlygų 1.5.15 punkte.

11.2. Paslaugų teikėjas turi teisę imtis veiksmų, kad įvertintų bet kuriuo metu Komercinio naudotojo pateiktos informacijos tikrumą, patikimumą ir tikslumą. Atlikdamas tokį vertinimą Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti Komercinio naudotojo pateikti išrašą iš komercinio registro ir kitų dokumentų kopijas, kurių gali reikėti vertinimui atlikti. Vertinimo metu Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti Komercinio naudotojo Paskyros galiojimą iki vertinimas bus baigtas.

11.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro pranešimo atsisakyti su Komerciniu naudotoju sudarytos Elektroninių paslaugų sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamos sutarties sudarymo dienos.

11.4. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Elektroninės paslaugos praradimą ar negalėjimą jos suteikti, jei Elektroninės paslaugos nepavyksta suteikti dėl techninių klaidų ar problemų, taip pat pertraukų techninei priežiūrai vykdyti.

11.5. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Elektroninės paslaugos apribojimus ar negalėjimą jos suteikti, jei Elektroninės paslaugos nepavyksta suteikti dėl nenugalimos jėgos (pvz., programišių atakų, stichinių nelaimių, epidemijų, riaušių ar karo) ar kitų rimtų priežasčių, kurių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti. Atsiradus minėtoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja Komercinį naudotoją apie negalėjimą suteikti Elektronines paslaugas.

11.6. Paslaugų teikėjo atsakomybė Komerciniam naudotojui negali viršyti (pagal vieną reikalavimą ar visus reikalavimus bendrai) visų Komercinio naudotojo atliktų mokėjimų Paslaugų teikėjui už elektronines paslaugas bendros sumos. Ši suma negali viršyti 250 eurų. Šis apribojimas taikomas bet kokiam Komercinio naudotojo pateiktam reikalavimui Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas atsako Komerciniam naudotojui tik už tipinę žalą, kurią galima buvo numatyti sutarties pasirašymo dieną, ir neatsako už jokį negautą pelną.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios sąlygos kartu su Privatumo politika ir Svetainėje nurodytomis kainomis sudaro visa susitarimą tarp Paslaugų naudotojo ir Paslaugų teikėjo ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus dėl šių taisyklių ir Sąlygų dalyko. Paslaugų teikėjas turi teisę sudaryti atskirą rašytinę sutartį su Paslaugų naudotoju.

12.2. Sąlygų pakeitimai:

12.2.1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti šias sąlygas dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, įstatymų, atsiskaitymo būdų, Elektroninių paslaugų apimties, kainų ir teikimo formos pasikeitimų, taip pat Paslaugų teikėjo adreso pasikeitimo. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų naudotojus apie pasikeitimus prieš protingą laiką Paskyrose nurodytais el. pašto adresais arba asmenine žinute Svetainėje konkrečios Paskyros naudotojui. Paslaugų naudotojui nenutraukus sutarties per 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, bus laikoma, kad Paslaugų naudotojas sutinka su Sąlygų pakeitimais.

12.2.2. Sąlygų pakeitimai jokiu būdu negali pažeisti ar neigiamai paveikti Privačių naudotojų teises, susijusias su jau suteiktomis ar dar teikiamomis Elektroninėmis paslaugomis. Jei Sąlygų pakeitimai sąlygotų papildomus mokesčius ar Elektroninių paslaugų kainos pokyčius, Privatus naudotojas turi teisę nutraukti sutartį.

Sąlygų priedas: Sutarties atsisakymo forma

Sutarties atsisakymo forma
(Prašom užpildyti tik šią formą ir atsiųsti ją, jei norite atsisakyti sutarties)

– Gavėjas:

UAB „Autodna LT“
Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva
kontaktas@autodna.lt

Aš / mes (*) pareiškiu / pareiškiame, kad noriu / norime atsisakyti pardavimo sutarties dėl šio dalyko (*) / paslaugų sutarties dėl šios paslaugos (*)

– Sutarties data (*) / suteikimo data (*)

– Vartotojo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

– Vartotojo (-ų) adresas (-ai)

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (reikalinga tik tuo atveju, jei forma siunčiama atspausdinta)

– Data

(*) Ištrinti nereikalingą.

Informuojame, kad ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, o mes pateikti optimizuotą turinį ir pritaikyti tinklalapį pagal jūsų poreikius. Galite tvarkyti slapukus pakeisdami naršyklės nustatymus. Jei ir toliau naudosite mūsų tinklalapį nekeisdami savo naršyklės nustatymų, reiškia sutinkate, kad naudosime slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje skiltyje privatumo politika.