Terminai ir sąlygos

1. Pagrindinės nuostatos

1.1.Paslaugą, kurią galima rasti adresu www.autodna.lt, teikia ASDIRECT Sp.z o.o ir įgalioja UAB "Autodna LT" pardavimų ir klientų aptarnavimo kalusimais Lietuvos teritorijoje. UAB ”Autodna LT” įm. kodas 304761988, Architektų g.56-101, Vilnius, Lietuva. El.pašto adresas: info@autodna.lt.

1.2.Toliau išdėstytomis sąlygomis nesiekiama pašalinti ar apriboti Kliento, kuris taip pat yra vartotojas, jam suteikiamos privalomos teisės nuostatos. Tais atvejais, kai šių Paslaugų teikimo sąlygų pirmiau minėtoms nuostatoms nesilaikoma, tokios nuostatos turi viršenybę.

1.3.Apibrėžimai:

1.3.1.vBLOGAS - Elektroninė paslauga, internetinis dienoraštis, prieinamas AutoDNA tinklalapiuose ir susijęs su svetainės turiniu.

1.3.2.PASKYRA - pažymėta individualiu vardu (el. Pašto adresu) ir slaptažodžiu, kurį Kliento išteklių kolekcija suteikia Paslaugų teikėjų IRT sistemoje, kurioje kaupiami Kliento duomenys.

1.3.3.VIN NUMERIS - unikalus variklinės transporto priemonės identifikavimo numeris, kurį sudaro ne daugiau kaip 17 simbolių (raidės ir skaitmenys) (transporto priemonės identifikavimo numeris).

1.3.4. TRANSPORTO PRIEMONĖ - motorinė transporto priemonė su VIN numeriu, kurį Klientas nurodė naudodamas internetinį puslapį.

1.3.5.ATASKAITA - Elektroninė tarnyba, apimanti Informacijos teikimą ir Transporto priemonės įvykius.

1.3.6. TERMINAI IR SĄLYGOS - šios svetainės sąlygos.

1.3.7.SVETAINĖ - Paslaugų teikėjo internetinė svetainė, prieinama AutoDNA tinklalapiuose, priklauso ASDIRECT Limited Company

1.3.8."ELEKTRONINĖS PASLAUGOS" - Paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas teikia elektroninėmis priemonėmis Klientui per tinklalapį.

1.3.9. KLIENTAS - fizinis asmuo, turintis visą teisnumą, juridinis asmuo ar subjektas be juridinio asmens statuso, kuris naudojasi Elektroninėmis paslaugomis pagal Taisykles ir sąlygas.

1.3.10.PASLAUGŲ TEIKĖJAS - UAB ”Autodna LT” įm. kodas 304761988, Architektų g.56-101, Vilnius, Lietuva. El.pašto adresas: info@autodna.lt

1.3.11.Paslaugų teikėjas privalo pateikti gaminį be defektų, laikydamasis taisyklių nuostatų.

2. Elektroninės paslaugos interneto svetainėse

2.1.Paslaugų teikėjas per svetainę teikia elektronines paslaugas, tokias kaip: Dienoraštis, Trumpa informacija, Sąskaita, Nuomonės ir komentarai, Ataskaita.

2.1.1Blogas - naudotis tinklaraščiu galima įvedant tinkamą svetainės žymę, pažymėtą kaip tinklaraštis.

2.1.2Trumpa informacija - IS naudojimas galimas po dviejų etapų - (1), įveskite VIN numerį į žymę, susijusią su IS (2) ir paspauskite lauką "Patikrinti VIN" arba "Patvirtinti VIN".

2.1.3.Paskyra - paskyros naudojimas galimas įvykus dviems tolesniems etapams - (1) užpildyti registracijos formą (2) ir paspausti mygtuką "Registruotis". Registracijos formoje būtina nurodyti tokią informaciją apie klientą: el. pašto adresą ir slaptažodį. Paskyros sukūrimas pasiekiamas ataskaitų užsakymo metu.

2.1.4Pastabos ir nuomonės - nuomonės ir pastabos gali būti pateiktos, einant į atitinkamą tinklalapį su straipsniu tinklaraštyje pagal kiekvieną nuomonės ir pastabų modulį. Norėdami pridėti nuomonę, vertinti arba komentuoti straipsnį ar tinklaraščio įrašą, būtina pateikti šią informaciją: Kliento vardą ir el. Pašto adresą.

2.1.5Ataskaita - ataskaitą galima gauti gavus trumpą informaciją (IS). Gavęs IS, klientas pasirenka vieną ar daugiau tipų turimų ataskaitų. Pasirinktų ataskaitų įsigijimas galimas po to, kai vykdomas visas įvykis, atlikus tris etapus: (1) užpildydami ataskaitos užsakymo formą, (2) spustelėkite mygtuką "Pirkti dabar" ir (3) apmokėjimas.

2.2.Klientas privalo naudotis Svetaine tokiu būdu, kuris atitiktų įstatymus ir moralę, atsižvelgiant į trečiųjų asmenų asmeninių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių laikymąsi. Draudžiamos neteisėtos veikos, trukdančios tinklalapio veikimui arba pakenkti paslaugų teikėjui dėl reputacijos praradimo.

2.3.Klientams draudžia tiekti neteisėtą turinį. Klientas privalo įvesti duomenis, atitinkančius faktus.

2.3.1.Techniniai reikalavimai, reikalingi dirbti su IT sistema, naudojami paslaugų teikėjo:

2.3.2Interneto naršyklė, įdiegta jūsų prietaise su interneto prieiga: "Mozilla Firefox" 10.0 ar naujesnė versija, "Internet Explorer" versija 8.0 ar naujesnė versija, "Opera" versija 11 ar naujesnė versija, "Google Chrome" versija 17 ar naujesnė versija.

2.3.4.Įjungtas naršyklės slapukų failų tvarkymas.

2.4.Blogas, trumpa informacija, sąskaita ir nuomonės bei komentarai pateikiami nemokamai.

2.5.Pasidalijimasis ataskaitomis yra mokama paslauga - ataskaitos kaina nurodyta interneto svetainėje, kai ją gauna vartotojo trumpoji informacija - ataskaitos kaina pateikiama eurais. Ši kaina yra bendra kaina, įskaitant mokesčius ir visus kitus mokesčius.

2.6.Blogas, Paskyra, nuomonės ir komentarai pateikiami neribotam laikotarpiui. Trumpa informacija ir ataskaita yra vienkartinės ir pradingsta tuo metu, kai jas gauna naudotojas.

3. Išsamios ataskaitos sąlygos

3.1.Atsiskaitymo kaina ir ataskaitų tipai pateikiami svetainėje, gavus trumpą informaciją. Norėdami pateikti ataskaitą, pirmiausia turite gauti vartotojo trumpą informaciją (IS).

3.2.Tinklalapio teikiama ataskaita yra tik papildoma (antrinė) ir jokiu būdu negali lemti, ar Klientas sudaro ar nesudaro Transporto pardavimo sutarties. Jei kyla kokių nors abejonių dėl Transporto priemonės kilmės, jos spalvos ar kilometražo, tai turėtų būti patikrinta atitinkamose kompetentingose institucijose. Paslaugų teikėjas vis tiek rekomenduoja kreiptis į minėtas institucijas kiekvienu atveju (net ir neginčydamas) patikrinti Transporto priemonę prieš nuspręsdamas, kaip sudaryti pardavimo sutartį.

3.3.Informacija ir transporto priemonių istorija atskleidžiama kaip ataskaitos, gautos iš nepriklausomų ir išorinių paslaugų teikėjo šaltinių. Taigi Paslaugų teikėjo vaidmuo yra ribojamas tik jų atskleidimu per Tinklalapį. Paslaugų teikėjas netikrina pirmiau pateiktos informacijos apie transporto priemones ir įvykius patikimumą, tikslumą ir teisingumą.

3.4.Klientas pripažįsta, kad Paslaugų teikėjas renka daugybės viešųjų įrašų ir kitų šaltinių duomenis, naudojamus ataskaitoje, ir kad šie duomenys gali būti klaidų ir praleistų. Paslaugų teikėjas negarantuoja ar negarantuoja ataskaitos teisingumo ar išsamumo. Klientas supranta, kad ne visa informacija yra prieinama visose jurisdikcijose ir kad Paslaugų teikėjas neturi prieigos prie tam tikros informacijos, kuri gali būti prieinama kitoms šalims. Klientas taip pat supranta, kad gali būti laikotarpis nuo tam tikros informacijos gavimo paslaugų teikėjo ir jos įtraukimo į ataskaitą. Klientas pripažįsta, kad ataskaitose nėra jokių išvadų dėl bet kokios transporto priemonės būklės, o klientas prisiima visą atsakomybę dėl savo sprendimų ir sandorių naudodamas ataskaitas. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad ataskaitos yra išsamios arba be klaidų.

3.5.Ataskaitoje pateiktos informacijos ir istorijos apie transporto priemones apimtis pateikiama geriausiu įmanomu diapazonu - priklausomai nuo modelio, modelio, gamybos metų ir vietos. Klientas visuomet informuojamas prieš pateikiant ataskaitą Trumpa informacija apie turimos informacijos ar istorijos įrašų apimtis ir kiekis arba galimybių nebuvimas. Remiantis Trumpalaikio informacijos kliento sprendimu, ar jis sutinka su ataskaita ir jo tipu, ar atmeta atskleidimą.

3.6.Skaitmeninio produkto aprašymas: UAB „AutoDNA LT“ per svetainę autoDNA.lt

3.6.1.Pagrindinės funkcijos. Elektroninė tarnyba - tai transporto priemonės informacija ir įvykiai, pateikiami elektroninės ataskaitos forma. Informacijos ir renginių apimtys pateikiamos Svetainės tinklalapyje po sutrumpintos pagal kliento informaciją.

3.6.2.Bendra kaina: kaina, kurią vartotojas gali gauti po "Quick IS Information".

3.6.3.Funkcionalumas:

Lietuvių kalba

Failo tipas: pdf

Dydis: dydis priklauso nuo ataskaitoje pateiktos informacijos kiekio

Prieigos tipas: atsisiųsti

Prieigos sąlygos: "Neribota" naudojasi asmeniniais tikslais, be atsarginių kopijų arba atkūrimo.

Apribojimai: Nėra

3.6.4.Sąveika:

Techninė įranga ir programinė įranga: žiniatinklio naršyklė, įdiegta įrenginyje su interneto prieiga: "Mozilla Firefox 10.0" ir naujesnė versija, "Internet Explorer" versija 8.0 ir naujesnės versijos, "Opera" versija 11 ar naujesnė versija, "Google Chrome" 17 ir naujesnės versijos. Interneto naršyklėje palaikomi slapukai.

4. Mokėjimo sąlygos

4.1.Svetainėje pateikiami tokie mokėjimų tipai:

4.1.1.Elektroninis mokėjimas per PAYSERA paslaugą - galimi mokėjimo būdai: http://www.paysera.lt/.

4.1.2.Elektroninis mokėjimas per internetinį banką naudojantis Paysera platforma

4.2.MAXIMA, Lietuvos pašto, NARVESEN kasose ir „Perlas“ terminaluose.

4.3.SMS žinute (kaina didesnė dėl taikomų operatorių mokesčių).

5. Sutarties nutraukimo terminai

5.1.Klientas ir Paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu nutraukti sutartį elektroninėmis priemonėmis abipusiu sutarimu.

5.2.Elektroninės paslaugos sutarties nutraukimas neribotam laikui (pvz., Sąskaita):

5.2.1.Klientas gali nutraukti sutartį nedelsdamas ir be priežasties, išsiųsdamas atitinkamą pareiškimą per kontaktinę formą tinklavietėje autoDNA arba raštu pateikdamas Paslaugų teikėjui.

5.2.2.Paslaugų teikėjas gali nutraukti sutartį, jei Klientas pažeidžia sąlygas ir sąlygas, visų pirma pateikia neteisėtą turinį, kai jis yra paskambintas vieną kartą tam, kad sustabdytų pažeidimus tam tikru laikotarpiu. Šiuo atveju sutartis baigiasi praėjus 5 dienoms nuo pranešimo apie nutraukimo ketinimą (pranešimo laikotarpis).

5.2.3.Jei uždarote tinklalapį, Paslaugų teikėjas gali nutraukti neapibrėžtą laikotarpį sudarytos elektroninės paslaugos sutartį (pvz., Sąskaita). Šiuo atveju sutartis baigiasi praėjus 14 dienų nuo pranešimo apie nutraukimo ketinimą (pranešimo laikotarpis).

6. Skundų tvarkymo taisyklės

6.1.Su elektroninių paslaugų teikimu susiję sakiniai:

6.1.1Sąskaitas, susijusias su Paslaugų teikėjo teikiamomis elektroninėmis paslaugomis per tinklalapį, Klientas gali pateikti per 30 dienų nuo pažeidimų nustatymo, išsiųsdamas Paslaugų teikėjui tinklalapyje arba raštu pateiktą kontaktinę formą . Norėdami įvykdyti terminą, pakanka išsiųsti pranešimą prieš pasibaigiant pranešimo terminui.

6.1.2.Skundas, prašome įtraukti bent: Kliento vardą, pavardę, korespondencijos adresą, išsamų aplinkybių aprašymą skundo subjektui. Tais atvejais, kai skundas papildomai yra susijęs su ataskaita (jei galimi šie duomenys): ataskaitos pirkimo data, mokėjimo data, ataskaitos rūšis ir sandorio suma.

6.1.3.Skundą, prašome įtraukti bent: Kliento vardą, pavardę, korespondencijos adresą, išsamų aplinkybių aprašymą skundo subjektui. Tais atvejais, kai skundas papildomai yra susijęs su ataskaita (jei galimi šie duomenys): ataskaitos pirkimo data, mokėjimo data, ataskaitos rūšis ir sandorio suma.

7. Teisė atsisakyti paslaugos

7.1.Klientas, tuo pačiu metu vartotojas, kuris sudaręs sutartį su Paslaugų tiekėju nuotoliniu būdu, gali atsisakyti sutarties be jokių priežasčių, pateikdamas pranešimą per 14 dienų laikotarpį. Norėdami įvykdyti terminą, pakanka išsiųsti pranešimą prieš pasibaigiant pranešimo terminui. 14 dienų laikotarpis, kai klientas gali atsisakyti sutarties, skaičiuojamas nuo prekės išleidimo momento arba jei paslauga yra sutarties objektas - nuo tos dienos, kai ji buvo susisiekta.

7.2.Klientas neturi teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, jeigu: 1) paslauga buvo pradėta vartotojo sutikimu prieš pasibaigiant 7.1 punkte nurodytam laikotarpiui, 2) paslaugos vartotojo nurodytos charakteristikos arba glaudžiai susijusios su asmeniu, 3) paslaugos, kurių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti arba kurių dalykas yra greitai gendantis.

8. Asmeniniai duomenys

8.1.Mūsų tinklalapyje tvarkomus asmens duomenis šių Taisyklių prasme ir sąlygas administruoja Paslaugų teikėjas. Kalbant apie tikslą ir taikymo sritį, asmens duomenys tvarkomi pagal mūsų svetainėje paskelbtą privatumo politiką. Privatumo politikoje išvardijamos taisyklės, taikomos administratoriams tvarkant asmens duomenis siekiant teikti paslaugą per tinklalapį. Ji nustato pagrindą, tikslus ir asmens duomenų tvarkymo sritis, taip pat asmenų, kurių asmeniniai duomenys yra apdorojami. Ji taip pat nustato slapukų ir analizės priemonių naudojimą interneto svetainėje. Svetainės naudojimas yra savanoriškas, taip pat asmens duomenys pateikiami svetainės vartotojo, išskyrus atvejus, numatytus privatumo politikoje.

9. Autorių teisės

9.1.Visas turinys ir logotipai, esantys Svetainėje, yra saugomi autorių teisių, kuriuos saugo paslaugų teikėjas pagal 1994 m. Vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (įstatymų leidinys Nr. 24, 83 punktas su pakeitimais).

9.2.Klientas gali naršyti Svetainėje paskelbtas medžiagas, įskaitant tas, kurias pateikia Elektroninės paslaugos, taip pat atsisiųsti vienos šių medžiagų kopijas įstatymų nustatyta tvarka tik asmeniniam naudojimui.

9.3.Draudžiama naudoti Svetainėje esančius turinius ir logotipus bet kokiu kitu būdu, nei nurodyta šiose Taisyklėse ir sąlygose arba besąlygiškai besiskiriančiose įstatymo nuostatose..

10. Baigiamosios nuostatos

10.1.Sutartys, sudarytos per tinklalapį, sudaromos pagal Lenkijos teisę.

10.2.Tais atvejais, kuriems netaikomos šios galiojančios nuostatos ir sąlygos, yra: Civilinis kodeksas, Elektroninių paslaugų įstatymas, 2014 m. Gegužės 30 d. - vartotojų teisės ir atsakomybė (įstatymų leidinys 2014 m. Nr. 827) ir Elektroninių paslaugų įstatymas, 18 2002 m. Liepos mėn. (Įstatymų leidinys Nr. 144, 1204 punktas su pakeitimais).

10.3.Taisyklių pakeitimai:

10.3.1.Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Taisykles ir nuostatas. Pakeistos Taisyklės ir Sąlygos kyla klientui, jei jie yra apibrėžti straipsnyje. 384 straipsnį, būtent, Klientas buvo tinkamai informuotas apie pakeitimus ir Klientas nepertraukė elektroninių paslaugų teikimo sutarties per 14 dienų nuo pranešimo dienos.

10.3.2.Sąlygų pakeitimai jokiu būdu nepažeidžia įgytų klientų teisių, kurie taip pat yra vartotojai, kaip apibrėžta straipsnyje. 22 [1] ir naudojantis Svetaine prieš įsigaliojant pakeitimams, kurie šiuo atveju turi teisę naudotis Svetaine remiantis esamais.

10.4.Ginčai: bet koks ginčas, kylantis tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, kuris yra vartotojas tuo pačiu metu, priklauso atitinkamiems teismams pagal Civilinio kodekso nuostatas. Bet kokie ginčai, kylantys tarp paslaugų teikėjo ir kliento, kuris tuo pačiu metu nėra vartotojas, priklauso teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Paslaugų teikėjo registruota buveinė.

Informuojame, kad ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, o mes pateikti optimizuotą turinį ir pritaikyti tinklalapį pagal jūsų poreikius. Galite tvarkyti slapukus pakeisdami naršyklės nustatymus. Jei ir toliau naudosite mūsų tinklalapį nekeisdami savo naršyklės nustatymų, reiškia sutinkate, kad naudosime slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje skiltyje privatumo politika.